Hỗ trợ online  
    

Hotline: 0913 898 193

HOTLINE: 0913 898 193

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Thứ ba, 03/09/2013, 13:52 GMT+7

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ 

Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả Tổ thường trực theo dõi thị trường vật liệu xây dựng và bất động sản, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo hàng tháng tình hình biến động giá VLXD tại các địa phương và đề xuất các biện pháp xử lý.

Sau khi Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực, ngày 04/6/2013, Bộ Xây dựng có văn bản đề xuất Danh mục đợt 1 gồm 30 dự án nhà ở xã hội và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; tiếp theo đó, ngày 09/8/2013, Bộ Xây dựng đã đề xuất tiếp Danh mục đợt 2 gồm 29 dự án, để Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại được giao xem xét, thẩm định cho vay theo quy định.
  

Theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đến nay có một số địa phương chưa thực hiện xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo nhiệm vụ được giao; công tác phát triển nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu đã đề ra; việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn. Nhằm đẩy mạnh Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai nội dung sau: Cần sớm xây dựng (hoặc điều chỉnh) Chương trình phát triển nhà ở đối với địa phương chưa xây dựng (hoặc chưa điều chỉnh); Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để giải quyết cho 08 nhóm đối tượng gặp khó khăn về nhà ở; Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, trong đó khẩn trương rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên phạm vi địa bàn để phân loại các dự án (dự án tiếp tục thực hiện, dự án cần tạm dừng, dựa án cần điều chỉnh), tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở trong việc xác nhận hộ khẩu, thực trạng nhà ở để được vay vốn ưu đãi.


Trong thời gian qua, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Việt Nam, đã tạo điều kiện cho việc sở hữu nhà ở cho đối tượng này tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn chưa thực hiện đúng, thống nhất khi thực hiện thủ tục công chứng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, gây khó khăn cho việc sở hữu nhà hiện nay của các kiều bào. Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng đã đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương khi thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho kiều bào cần thực hiện như sau: khi công chứng, chứng thực chỉ cần hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài kèm theo Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận gốc Việt Nam và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Điều kiện cư trú để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chỉ cần có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú từ 3 tháng trở lên (tương đương với 90 ngày). 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2013, đến tháng 8/2013, Bộ Xây dựng đã hoàn thành, trình Chính phủ dự thảo Luật Xây dựng, trình ban hành 06 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Quyết định, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo 03 Nghị định, 02 Quyết định, 08 Đề án đã trình nhưng chưa ban hành. Ngoài ra, Bộ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư. 

Tiếp tục kiểm tra việc công bố chỉ số giá xây dựng của các địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức, đơn giá và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng và quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị… phù hợp với đặc điểm thị trường xây dựng Việt Nam và hội nhập quốc tế nhằm tạo lập thị trường xây dựng cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Các nhiệm vụ khác trong Chương trình hành động được ban hành tại Quyết định số 137/QĐ-BXD ngày 31/01/2013 của Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ

Giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước thực hiện tháng 8 và 8 tháng năm 2013 giảm so với cùng kỳ năm 2012, cụ thể như sau:

Giá trị sản xuất kinh doanh ước thực hiện tháng 8 đạt 11.817,4 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 94.838,1 tỷ đồng, bằng 58,9% kế hoạch và bằng 92,8% so cùng kỳ năm 2012, trong đó:

Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 8 đạt 4.524,4 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 33.349,9 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch năm, bằng 85% so cùng kỳ.

Tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm vẫn rất căng thẳng, nhiều công trình chưa thể triển khai thi công tiếp do việc thu xếp vốn của chủ đầu tư không kịp thời.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT CN xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 8 đạt 4.603,5 tỷ đồng, 8 tháng đạt 38.895,5 tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch và bằng 103,7 % so cùng kỳ năm 2012.

Tháng 8/2013 sản lượng xi măng toàn ngành sản xuất ước đạt 4,25 triệu tấn, 8 tháng năm 2013 đạt 33,32 triệu tấn bằng 59,5% kế hoạch năm. Tháng 8 sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa giảm so với tháng 7 do mưa nhiều (ước tháng 8 tiêu thụ nội địa đạt 3,91 triệu tấn, 8 tháng tiêu thụ nội địa ước đạt 30,57 triệu tấn bằng 63% kế hoạch năm, xuất khẩu đạt khoảng 8,79 triệu tấn xi măng và clinhker).

Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 8 đạt 104,7 tỷ đồng, 8 tháng đạt 832 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch và bằng 83,4% so cùng kỳ năm 2012.

+ Giá trị SXKD khác (bao gồm cả kinh doanh nhà ở và hạ tầng): ước thực hiện tháng 8 đạt 2.584,8 tỷ đồng, 8 tháng đạt 21.760,7 tỷ đồng, bằng 59,3% kế hoạch và bằng 88,9% so cùng kỳ năm 2012.

Nhập khẩu: ước thực hiện tháng 8 đạt khoảng 34 triệu USD, 8 tháng năm 2013 ước đạt 135 triệu USD, bằng 111% so với kế hoạch năm. Nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc thiết bị.

Xuất khẩu: ước thực hiện tháng 8 đạt 19 triệu USD, 8 tháng năm 2013 ước đạt 114 triệu USD, bằng 67,8% so với kế hoạch năm. 
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Báo cáo 81/BC-BXD


Người viết : xaydung.gov.vn

Giới hạn tin theo ngày :    

Đối tác